Manipulats

L’Àrea d’Inserció Laboral d’Osonament està formada per un conjunt de programes i serveis que tenen per objectiu millorar les habilitats i competències de les persones amb dificultats derivades de malaltia mental i addiccions, i la seva  incorporació i manteniment del lloc de treball en el mercat laboral.

També s’ofereix assessorament, suport i acompanyament a les empreses que col·laboren en aquest procés d’inserció.

Treball amb les persones:
Valoració i orientació. En el moment d’incorporar-se en el nostre servei, cada persona és valorada per part de l’equip de professionals, amb l’objectiu de garantir la seva incorporació en el programa més adequat.

Preparació laboral. Algunes de les persones usuàries poden necessitar preparació prèvia per adquirir els hàbits bàsics pel correcte desenvolupament de qualsevol activitat productiva, ja sigui en el mercat laboral ordinari o en el protegit. Aquesta rehabilitació es realitza mitjançant la simulació d’un treball productiu en diversos tallers i també en sessions de formació per conèixer més de prop el mercat laboral.

Formació laboral bàsica. Des dels diversos programes que oferim es porten a terme accions teòriques formatives, adreçades al coneixement del mercat laboral i al procés de recerca i manteniment del lloc de treball. També hi ha l’opció de poder realitzar aquesta formació des d’una vessant pràctica, mitjançant tallers de millora de les competències laborals i pràctiques en empreses.

Suport en la recerca de feina. Les persones adscrites al nostre servei reben suport per adquirir les estratègies necessàries per trobar una feina (consell i suport en l’elaboració del currículum, en la carta de presentació, preparació i simulació d’entrevistes laborals, recerca d’ofertes…).

Inserció en el mercat laboral ordinari i/o protegit.  Aquest és el principal objectiu del servei. El procés d’inserció comporta un profund coneixement de les competències de cada persona. A més, l’equip de professionals també realitza un apropament al teixit empresarial, administracions i entitats de la comarca d’Osona.

Seguiment de les persones inserides. L’atenció que reben les persones no finalitza un cop inserides en el mercat laboral, ja que cal garantir la continuïtat i satisfacció en el seu lloc de treball. Aquest seguiment es mantindrà fins que es consideri que la persona és suficientment autònoma per desenvolupar les seves tasques.

Suport a les famílies.  El servei  dóna suport a les famílies que ho desitgin oferint-los assessorament, informació i participació en el projecte laboral del seu familiar.

Comparteix: