Certificats, adhesions i reconeixements

Certificats i distintius

Treballem amb energia 100% d’origen renovable. Certificat per Estabanellenergia

Rebem el certificat de Balanç social 2020

Reconeixements

Premi Castanya de Plata de Viladrau per Areté, per la inserció laboral en salut mental

2018

Areté rep el Premi Responsabilitat Social Empresarial (RSE) de la Cambra de Comerç

2016

Comparteix: