Transparència

Auditories i comptes anuals

Els resultats dels exercicis econòmics són auditats de forma anual per l’empresa Busquets Auditors i Economistes. Això ens permet oferir la màxima transparència de la nostra gestió econòmica i consolidar la  solvència financera necessària per seguir prestant serveis de qualitat.

2019 / 2018 / 20172016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Memòries

 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Contractes i convenis subscrits amb l’Administració Pública

 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015

Estatuts

Estatuts

Comparteix: