Finançadors i col·laboradors


Al CET Areté promovem la inserció sociolaboral de persones amb problemes de
salut mental i dificultats per incorporar-se al món laboral.


Centres Especials de Treball 2023,
Equips Multidisciplinaris


Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i cofinançada
amb els fons FSE+ 


Centres Especial de Treball 2023
Foment de la Integració Laboral de persones amb discapacitat

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball,
amb el fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal.Comparteix: