Repartiment

Estem satisfets de poder explicar que són moltes les entitats i empreses que confien en la nostra feina ben feta.
Repartiment innovador i sostenible.

SISTEMES DE REPARTIMENT:


BUSTIADES
Distribuïm a les bústies qualsevol suport publicitari o informatiu.
La relació cost/efectivitat és més alta que amb d’altres mitjans.
Bustiades totals o parcials a tots els pobles de la comarca d’Osona.
No deixem publicitat on hi ha l’adhesiu que ho prohibeix


REPARTIMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELLS
Repartim a botigues i espais col·lectius.
Encolem els cartells només a llocs autoritzats.


PUNTS DE VENDA
Repartim als llocs on accepten deixar una quantitat òptima de fulletons per als seus clients (bars, restaurants, centres cívics, universitat…), sempre depenent del contingut de la publicitat. 


MAILING
Enviament de correspondència a l’adreça postal, sigui carta publicitària o de gestió.


PAQUETERIA I MISSATGERIA
Tranquil·litat. Un proveïdor de confiança que et garanteix l’entrega de forma segura en un termini determinat i a un bon preu.

 

… i per tenir en compte:
Areté és una empresa d’economia social.
Equip professional consolidat i experimentat amb un coneixement exhaustiu de l’entorn.
Mobilitat sostenible. Ens desplacem amb bicicletes elèctriques per la ciutat de Vic.
Lliurem els informes del repartiment.

Posi’s en contacte amb nosaltres: omplint aquest formulari, a través dels telèfons 618 561 572 / 93 889 50 59 o per correu electrònic repartim@fundacioarete.cat
 
Formulari


    Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge

    Responsable del Tractament: FUNDACIÓ ARETÉ  CIF: G64302904. Adreça postal: C/ Josep Maria Selva, 2, de Vic (08500). Telèfon: 93 889 50 59. Correu electrònic: arete@fundacioarete.cat

    El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a donar resposta a la sol.licitud de la informació que ens ha demanat.Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització internacional.

    Les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui la relació entre ambudes parts.

    Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Fundació Areté, a través del correu electrònic arete@fundacioarete.cat  o per correu postal a la direcció indicada, i en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.