ENQUESTA D’HÀBITS DE CONSUM I COMPRA DE PRODUCTES DE SEGONA MÀ

  DADES DE LA PERSONA ENTREVISTADA

  Gènere:

  Edat:

  Municipi:

  Tipus de llar:

  HÀBITS DE COMPRA DE PRODUCTES DE SEGONA MÀ

  A nivell global com valoreu l’oferta comercial del vostre municipi ?
  En una escala del 0 al 10, on 0 És la pitjor puntuació i 10 la millor

  Compreu de productes de segona mà?

  En quines de les següents categories compreu productes de segona mà?

  Amb quina freqüència compreu productes de segona mà?

  On compreu principalment objectes de segona mà?

  Import de despesa en objectes de segona mà a l’any

  Motiu principal per comprar productes de segona mà  Comparteix: